Platforma leitai, godz. 9.30 - 13.00

Wszystkie kategorie wagowe seniorów

Platforma leitai, godz. 14.00 - 18.00

Wszystkie kategorie wagowe juniorów